Wybrane wspierane przez nas technologie

Bazy danych
Ponad 10 lat doświadczeń z bazami danych opartymi na PostgreSQL, a także MSSQL, MySQL
Projektujemy bazy danych jak równierz optymalizujemy już działające środowiska. Mamy doświadczenie w budowie pojemnych baz danych przechowujących setki milionów rekordów oraz dziesiątki terabajtów danych, przeprowadzamy implementację zewnętrznych indeksów, a także integrujemy bazy danych z systemami wspomagającymi za pośrednictwem popularnych protokołów lub rozwiązań dedykowanych.

Apache Servicemix
ESB, platforma typu Enterprise, szyna integracyjna oferująca wsparcie dla wielu popularnych technologii wykorzystywanych w procesach integracyjnych np: HTTP/HTTPS/SOAP/REST/X509/FTP/SFTP/SMTP/IMAP/POP3. Z użyciem szyny możliwe jest łatwe, niezależne i bezprzerwowe integrowanie szeregu systemów biorących udział w procesie bez konieczności wprowadzania kosztownych zmian w już funkcjonujących środowiskach produkcyjnych. Platforma w całości oparta jest o rozwiązania Pure Java
Java
Język programowania oraz ogromna biblioteka sprawdzonych rozwiązań funkcjonalnych i technologii, w naszym przypadku wykorzystywana przede wszystkim w części backend/server tworzonych systemów szczególnie w kooperacji z Apache Servicemix.
C/C++
Jeśli Java to za mało, potrafimy szukać rozwiązań także w natywnych aplikacjach gwarantujących optymalne wykorzystanie zasobów systemowych i optymalizację kodu pod dedykowany CPU. Z pomocą tych technologii zrealizwaliśmy przykładowo systemy przetwarzania i rozpoznawania obrazu, oraz lematyzator tekstu języka polskiego. Język C wykorzystujemy także do rozszerzania funkcjonalności PostgreSQL.
HTML/CSS
Mobilne interfejsy graficzne dla tworzonych systemów tworzymy w oparciu o sprawdzone rozwiązania także z wykorzystaniem nowoczesnych technik jak RWD.
Oprócz pełnej znajomości i umiejętności stosowania HTML5 i CSS3 posługujemy się także biegle Javascript/JQuery/AngularJS oraz PHP/Zend/Symphony.
.NET C#
Naszym celem jest zawsze dostarczanie kompleksowych rozwiązań, na kompaktowe urządzenia przeznaczone do automatyzacji procesów tworzymy aplikacje graficzne za pomocą bibliotek Windows.Forms lub WPF/WinFX, aplikacje te następnie urchamiane są pod kontrolą systemu Windows Embedded/POSReady.

Apache Cordova
To kompletny zestaw narzędzi i bibliotek umożliwiający sprawne tworzenie aplikacji mobilnych na wszystkie wiodące dziś platformy tj. Android/IOS/Windows Phone, aplikacje te tworzone są przez nas z wykorzystaniem najpopularniejszych technologii których warsztat doskonaliliśmy budując aplikacje internetowe. Dzięki naszej znajomości HTML/CSS/JavaScript potrafimy przygotować dedykowane mobilne rozwiązania które stanowią dziś nieodzowne dopełnienie każdego nowoczesnego systemu teleinformatycznego.
Docker
Nasze systemy mogą zostać dostarczone w postaci gotowych kontenerów. Niewątpliwą zaletą konteneryzacji jest większa efektywność wykorzystania zasobów systemowych, minimalizacja czasu potrzebnego na przygotowanie środowiska oraz skalowalność.